Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Se tarkoittaa sitä, että opetusryhmät ovat pieniä. Asiat opiskellaan mahdollisimman paljon tekemällä oppimalla. Kiipulan ammattiopistossa opiskellaan työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin.

Erityisopetuksessa niin sanottua perinteistä koulunkäyntiä on vain vähän. Opiskelet ja opit erilaisin tavoin. Teet paljon käytännön töitä. Teet opintojesi aikana myös paritöitä ja ryhmätöitä ja osallistut erilaisiin projekteihin.  Saat kirjoittaa oppimistasi asioista myös oppimispäiväkirjaan tai blogiin. Oppimisessasi pääset käyttämään myös sosiaalista mediaa turvallisesti. Ole kiinnostunut omasta opiskelustasi ja ole aktiivinen. Näin opintosi sujuvat parhaiten.

Opiskelijan polku

Kiipulan ammattiopistossa puhutaan usein opiskelijan polusta. Jokaisen opiskelijamme polulla on

  • aika ennen opiskelua,
  • opiskelun aika ja
  • aika opiskelun jälkeen.


Opiskelijan polun tavoitteena on saavuttaa hyvä elämä ja työ. Tämä pyritään varmistamaan moniammatillisella tuella ja ohjauksella. Yksilöllistä ammatillista kuntoutumista tuetaan henkilökohtaisella opetuksen järjestämistä koskevalla suunnitelmalla (HOJKS). 

HOJKS ja sen liite HOPS (henkilökohtainen opetussuunnitelma) ovat opiskelijan polun keskeisiä yhteistyön välineitä, jotka tehdään kaikille ammattiopiston opiskelijoille.