Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisin opiskeluhuollon toimin. Opiskeluhuoltoon kuuluvat sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Opiskeluhuollon palvelut kuuluvat myös Kiipulan ammattiopiston etäopetuksessa oleville. Lue tästä lisää >>

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria ja kaikkia niitä toimia, joilla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia oppilaitoksessa. Henkilökunta ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia. Myös vertaissovittelu (VERSO) on yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuoltoa koordinoi oppilaitoksessa opiskelijahyvinvointipäällikkö ja monialainen opiskeluhuoltoryhmä (OHR). Yhteistyötä tehdään opiskelijakunnan, opiskelijatutoreiden, opettajien, ohjaajien ja kotijoukkojen kanssa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja. Opiskelupaikkakunnan sijaintikunta vastaa yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä. 
Oman opiskelupaikkakuntasi terveydenhoitaja- lääkäri-, kuraattori- ja psykologipalveluista löydät lisätietoa näiltä sivuilta kohdasta Terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut.

Opiskelijan kotikunta vastaa kotikunnassa olevista hoito- ja tukisuhteista. Oppilaitos tukee niiden ylläpitoa koko opiskelujen ajan ja voi osallistua verkostotapaamiseen opiskelijan kanssa.