Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia oppilaitoksessa. Henkilökunta ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä esim. hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia. Myös esimerkiksi vertaissovittelu (VERSO) on yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kiipulan ammattiopiston yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä vastaa opiskeluhuoltoryhmä (OHR). Se tekee yhteistyötä mm. opiskelijakunnan, opiskelijatutoreiden, opettajien, ohjaajien ja kotijoukkojen kanssa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon palve­lut eli lääkärin ja terveydenhoita­jan vastaanoton järjestää opiskelu­paikkakuntasi perusterveydenhuol­to. Kunta vastaa myös opiskelu­huollon psykologi- ja kuraattoripal­veluiden järjestämisestä. Oman opiskelupaikkakuntasi terveydenhoitaja- lääkäri-, kuraattori- ja psykologipalveluista löydät lisätietoa näiltä sivuilta kohdasta Terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut.