Kiipulan ammattiopistossa puhutaan opiskeluhyvinvoinnista opiskeluhuollon sijaan. Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan ja keskitymme opiskelijoiden tukemiseen. Opiskeluhyvinvointi on koko henkilöstön ja opiskelijoiden yhdessä tapahtuvaa toimintaa, jolla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja sen edistämistä opiskelijan polun kaikissa vaiheissa. 

Opiskelijoiden vaikuttaminen ja osallisuus on keskeinen lähtökohta. Tavoitteena on opintojen eteneminen ja opiskeluviihtyvyyteen panostaminen.  


Opiskeluhyvinvointi

Kiipulan ammattiopisto noudattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013). Lain tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, niin että sinun on hyvä opiskella ja että opintosi etenevät. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä toimintaa.
Esimerkiksi vertaissovittelu (VERSO) erilaiset tapahtumapäivät ja kampanjat ovat yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa esimerkiksi terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin tai kuraattorin palveluita. Jos tarvitset näitä palveluita, löydät niistä lisätietoa näiltä sivuilta kohdasta Terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuolto on koko henkilöstön tehtävä ja velvollisuus, ja toteutamme sitä moniammatillisella työotteella.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti yhteisöllistä toimintaa. Opiskelun tukipalvelujen henkilöstö huolehtii yhdessä koulutusalojen henkilöstön kanssa, että opiskeluhuoltotoiminta toteutuu jokaisen opiskelijan kohdalla tavoitteellisesti.