PIAAC tutkimuksen mukaan suomalaisten aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataidot ovat maailman huippuluokkaa. Samalla Suomessa aikuisten väliset osaamisen erot ovat suurimmat ja edelleen meillä on suuri joukko aikuisia, joiden perustaidot lukemisen, kirjoittamisen, numero- ja tietotekniikkataitojen osalta ovat heikot.

OPPIJA ikä kaikki -hankkeessa kehitetään monipuolisesti pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen työelämän sekä opintojen vaatimukset huomioiden.

Hankkeen tavoitteena on:

1)    Ottaa käyttöön ja edelleen kehittää käytänteitä ja työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa heikot perustaidot

2)    Kehittää ja kokeilla uusia toimintatapoja ja –malleja luku-, kirjoitus-, numero- sekä tietoteknisten perustaitojen tueksi

3)    Kehittää osaamismerkkien hyödyntämistä osana perustaitojen oppimista ja osaamisen todentamista

4)    Valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä perustaitojen monipuolisessa tukemisessa

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Kiipulasäätiön lisäksi Tampereen aikuiskoulutussäätiö, Työtehoseura, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Valo-valmennus ry.

Kiipula keskittyy kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja numerotaitojen tukemiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyy numerotaitojen opettamisen ja ohjaamisen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan erityistä tukea tarvitsevien aikuisten opetukseen.

Yhteyshenkilönä Kiipulassa toimii projektipäällikkö Kirsi Ek, kirsi.ek@kiipula.fi, 050 420 4209