Tukea masennuksesta toipumiseen

Kenelle?

Kelan ORAS-kurssi on tarkoitettu työelämässä tai opiskelemassa oleville aikuisille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennustila. Henkilöllä on motivaatio ja valmiudet osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Hoitosuhde jatkuu kuntoutuksen ajan hoitotahoon.

Tavoite

Tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen: voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen, psyykkisten kuormitustekijöiden ja keskeisten verkostojen tunnistaminen ja yhteistyön tukeminen

Sisältö

Ohjelma koostuu ryhmätapaamisista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Kuntoutusohjelman sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutusprosessi on mielekäs koko ryhmälle.

Tapaamiset sisältävät keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä, terapeuttista ohjausta ja toiminnallisia harjoituksia sekä kevyttä liikuntaa sisällä ja ulkona. Yhteistyö kuntoutujien jaksamisen kannalta keskeisten tuki- ja hoitotahojen kanssa on merkityksellistä. Välitehtävät linkittävät kuntoutuksessa käsiteltyjä asioita arkipäivään.

Rakenne

ORAS -kurssiin kuuluu sekä yksilöllisiä tapaamisia että ryhmätapaamisia. Ryhmässä on kaikkiaan 10 kuntoutujaa.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan enintään 8 kuukauden aikana aloituskerrasta. 

Toteutuspaikkakunnat

HYKS-alue: Helsinki, Siuntio

TAYS-alue: Lahti, Tampere Rosendahl, Tampere Yliopistonkatu

KYS-alue: Jyväskylä       

Kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta.

Hakeminen

ORAS -kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Kursseille on jatkuva haku.  Kuntoutuksen ajalta voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta

Vuoden 2019 kurssit

(Linkin alta löytyy jaksojen aikataulu)

Helsinki Wilhelmiina
70471 Oras 25.3.-5.11.2019
70470 Oras 1.8.-20.12.2019
70474 Oras 19.9.2019-6.5.2020
70476 Oras 19.11.2019-12.6.2020

Siuntio
70482 Oras 9.9.2019-16.3.2020

Lahti
70507 Oras 3.9.2019-28.4.2020

Tampere
70512 Oras 18.3.-11.11.2019

Jyväskylä
70518 Oras 13.5.-17.12.2019
70519 Oras 14.10.2019-12.5.2020