Ammatillisen koulutuksen reformi vie ammatillista koulutusta yhä enemmän työpaikoille. Sen myötä myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu etenkin silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia työelämälähtöisen, osaamisperusteisen ja digitekniikkaa hyödyntävän ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen.

Koulutuksessa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet työelämässä tapahtuvan oppimisen sekä osaamisen hankkimisen, osoittamisen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Saat tietoa ja työkaluja voimavarakeskeisen ajattelun ja ohjauksen toteuttamiseen sekä ohjauksen digitaalisiin ratkaisuihin.

Koulutus antaa valmiuksia myös työpaikkojen ohjaushenkilöstölle, joka toimii osaamisen arvioijana työpaikoilla.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja se sisältää seuraavat osiot:

  • Aloituswebinaari ja ennakkotehtävät (webinaarin osoitteen saat koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen)
  • Alueellisia workshopeja

Kouluttajana toimii ammatillinen erityisopettaja Riitta Koikkalainen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Ajankohta ja ilmoittautuminen: 

Hämeenlinna: 7.11.2018 klo 9-15 ja 27.11.2018 klo 9-13, katuosoite Raatihuoneenkatu 8.


Ilmoittautuminen koulutuskokonaisuuteen 2.11.2018 mennessä osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/FFE3D752D49C852A.par