Avaimet kadoksissa. Tuttu asia varmasti meille monelle, välillä avaimia etsitään ja ne voivat löytyä yllättävistä paikoista. Työelämän moninaisissa tilanteissa myös työkyvyn avaimet tuntuvat olevan usein kadoksissa. Niitä tarvitaan iso nippu – työkykyä heikentäviä ja uhkaavia tekijöitä on paljon. Onneksi myös työkyvyn tukemiseen on monia eri mahdollisuuksia.

Työkykyongelmia kohtaavien ja ratkaisevien henkilöiden avainnipussa on tarpeen olla myös kuntoutuksen avain. Sillä aukeaa hyviä vaihtoehtoja, joita työkyvyn tukemisessa voidaan käyttää. Olen huolissani siitä, että näitä vaihtoehtoja hyödynnetään työpaikoilla liian vähän. Tarve ja palvelut kohtaavat huonosti ja tarjolla oleva apu jää saamatta.

Mikä tähän on syynä? Yksi syy on varmasti se, että kuntoutusjärjestelmämme on vaikeasti hahmotettava, on monia toimijoita, reittejä ja palveluita. Palveluita ei tunneta eikä niitä osata hakea. Tässä me olemme apuna, kuntoutuksen palveluntuottajien tärkeä tehtävä palvelujen tuottamisen lisäksi on kertoa laajasti kuntoutuksen eri mahdollisuuksista ja tuloksista.

Toisena syynä voi olla mielikuva kuntoutuksesta. Olen eri keskusteluissa kuullut mm. seuraavia kommentteja: ”Kuntoutukseen ei uskalla lähteä, ettei muut ajattele, että tuo on jo ihan ulkona työelämästä” tai ”En pysty olemaan perhesyiden takia pois kotoa kokonaista viikkoa” tai ”Eihän kuntoutuksella ole mitään vaikuttavuutta”.

Näitä mielikuvia on tärkeä korjata. Meillä jokaisella työkyky vaihtelee, kenelläkään se ei ole kaiken aikaa 100 prosenttia. Ne työntekijät, jotka huolehtivat omasta työkyvystään, pysyvät työelämässä pidempään. Ja ne työnantajat, jotka osaltaan huolehtivat henkilöstönsä työhyvinvoinnista, menestyvät pitkällä tähtäimellä paremmin. ”Olisinpa kuullut tästä jo paljon aikaisemmin”, kommentoi moni kuntoutuja meille palautteessaan. Asiakkaamme arvostavat myös sitä, että saavat asiansa samalla kertaa eri asiantuntijoista koostuvan tiimin käsittelyyn. Ryhmämuotoisissa palveluissa myös vertaistuki koetaan arvokkaaksi.

Kuntoutuksen toteutusmuodot ovat viime vuosina uudistuneet ja vastaavat yhä paremmin osallistujien ja työnantajien tarpeita. Palveluita toteutetaan monimuotoisesti lähellä työtä ja arkea. Kun kuntoutuksen tavoitteet edellyttävät pidempikestoista intensiivistä jaksoa, myös se on mahdollista.

Kuntoutuksen tuloksia seurataan sekä yksilötasolla että valtakunnallisesti. Esimerkiksi Kela tekee omista kuntoutuspalveluistaan kuntoutuksen hyödyn raportointia ja suunnitelmissa on tehdä siitä tulevaisuudessa julkinen tietopankki.

Onko sinulla työkykyasioissa kaikki keinot käytössä? Työkyvyn avainnipun kuntoutusavainta ei kannata etsiä yksin. Ole yhteydessä meihin. Autamme kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä, kerromme olemassa olevista palveluista ja kehitämme yhdessä palveluita, joita vielä ei ole.

Ollaan yhteyksissä!

Kuva Marjukka Aaltonen

Marjukka Aaltonen
toimitusjohtaja
Kiipula-Avire
050 4204 205
marjukka.aaltonen(at)kiipula.fi