(1.4.2017 – 31.12.2018, STM, OTE-kärkihankerahoitus)
• Projekti on Päijät-Hämeen OTE-kärkihanke. Sen tavoite on osatyökykyisten osalli-suuden ja työllisyyden lisääminen. Hanketta hallinnoi Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso –liikelaitos ja sillä on kattava toimijaverkosto Päijät-Hämeessä.
• Kiipulalla on hankkeessa asiantuntijarooli.
• Hankkeen yhteyshenkilöt ovat koulutuspäällikkö Leila Tauriainen ja kehitysjohtaja Petteri Ora.