Hankkeessa tuetaan osatyökykyisiä ja muita erityisen tuen tarpeessa olevia työttömiä, ammatillisten opintojen loppuvaiheessa olevia ja vasta ammattiin valmistuneita henkilöitä kohti työtä. Tähän pyritään kehittämällä heidän urataitojaan ja tukemalla heitä työelämäyhteyksien rakentamisessa. Keskeisimpinä taitoina vahvistetaan osallistujien minäpystyvyyden kokemusta ja oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Tanja Siltala, tanja.siltala@kiipula.fi, puh. 040 5683 338