Jatkuva tai toistuva kipu haittaa selviytymistä työssä, kotona ja muissa arkipäivän toimissa. Sen kanssa voi kuitenkin oppia tulemaan toimeen. Kiipula-Aviren kipuvalmennuksessa otetaan kipu haltuun uusimpaan tietoon perustuvin keinoin.
Tavoitteena on lääkkeettömien kivunhallintakeinojen löytyminen, työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja hyvä elämänlaatu.

Valmennus kestää 6 kuukautta. Se käynnistyy kipukyselyllä ja kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin tapaamisella. Sen jälkeen fysioterapeutti ja psykologi pitävät vuorollaan kahdeksan  2,5 tunnin valmennusta, joissa toiminnallisten mallien ja keskustelun kautta vaikutetaan kipuun liittyviin ajatuksiin ja rohkaistaan osallistujia keskittymään siihen, mistä he selviytyvät.

Ryhmässä saatava vertaistuki tukee osaltaan tavoitteiden saavuttamista.

Kuusi kuukautta valmennuksen päättymisen jälkeen teemme seurantakyselyn osallistujille.