Ravintola- ja catering -alan perustutkinto, kokki

  • ruokapalvelun osaamisala

  • Hämeenlinnan toimipaikka - Punaportti, mahdollisuus asumiseen
  • Kouvolan toimipaikka, ei opiskelija-asuntolaa

Ruokapalvelun osaamisalan ammatillisissa opinnoissa opiskelet ruoanvalmistuksen  erilaisia tehtäviä.
Perehdyt elintarvikkeisiin ja raaka-aineisiin, ravitsemukseen, erityisruokavalioihin ja hygieniavaatimuksiin.  Tutustut myös ruokapalvelualan sopimuksiin, säädöksiin ja kestävään toimintatapaan. 

Opiskelu edellyttää opiskelijalta hyvää fyysistä toimintakykyä. Kokin työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Alalla korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen ja yhteistyö- ja tiimityötaidot.

Opiskelet pääosin töitä tekemällä. Harjoittelet aluksi oppilaitoksessa, mutta opintojen edetessä harjoittelu jatkuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työpaikoilla. Ammatillisen osaamisen lisäksi opiskelet sosiaalisia taitoja, kuten asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä työelämän pelisääntöjä.


Opiskelun jälkeen

Voit työskennellä erilaisten keittiöiden avustavissa keittiötöissä. Osaat toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä toisen työntekijän parina tai työryhmän jäsenenä. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalveluyritykset. 
Työnkuva muodostuu yrityksen liikeidean mukaan.