(1.6.2018-31.5.2020, CIMO/Erasmus+ KA 1)
• RfW-2 on opiskelija- ja henkilöstövaihtohanke joka mahdollistaa yli 50 erityisopiske-lijan työssäoppimisjaksot Viroon, Ruotsiin, Italiaan, Belgiaan ja Itävaltaan. Opiskeli-joiden ja heidän tukihenkilöidensä ohella noin 12 henkilöstön edustajaa pääsee 1-2 viikon mittaiselle opintomatkalle.
• Tavoitteena on opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen. Keskimäärin kahden viikon pituiset ulkomaanjaksot tukevat myös opiskelijoiden itsenäistymistä, kielitaidon kehittymistä ja antavat rohkeutta kohdata vieraita kulttuureja. Opiskelijavaihtoon kuuluu ennen jaksoa suoritettava kieli- ja kulttuurivalmennus, joka antaa osallistujille valmiudet ymmärtää kohdemaan kieltä ja kulttuuria.
• Vastuuhenkilö Kiipulassa on kv-koordinaattori Heidi Honkajuuri