Koronaepidemian aiheuttamaa muutosta on eletty todeksi ammattiopistossamme jo kaksi viikkoa. Eilen ilmoitettiin koulutuksen poikkeusolojen jatkuvan ainakin 13.5.2020 saakka.

Opiskelijoiden koulutusoloihin asia on vaikuttanut merkittävästi ja tuonut myös haasteita opiskelijoiden kotioloihin. Ammattiopistomme on pyrkinyt järjestämään opetuksen etämahdollisuuksia hyödyntäen. Opettajia, ohjaajia ja avustajia on ohjeistettu toteuttamaan opetus yksilöllisiä ratkaisuja hyödyntäen. Opintojen arviointi on pyritty huolehtimaan ja myös työelämässä tapahtuva opintojen suorittaminen on mahdollistettu niissä rajoissa, kuin poikkeusolosuhteet ovat asian sallineet.

Oppilaitoksen rehtorina haluan kiittää kaikkia opiskelijoiden poikkeusolojen arkeen vaikuttaneita huoltajia ja muita tahoja. Myös opiskelijoille kohdentuu kiitokseni. Olette olleet kriisin aiheuttamien haittojen osallisia, mutta samalla myös ikävien vaikutuksien lieventäjiä merkittävällä tavalla. Koronakriisi koskettaa jokaista suomalaista ja edessä oleva haasteellinen jakso vielä jatkuu jonkin aikaa.

Oppilaitos tavoittelee kaikkien opiskelijoiden valmistumiseen määräajassa ja pyrimme ratkaisemaan muun muassa arviointien toteuttamisen ratkaisuja opiskelijan tilanne yksilöllisesti huomioiden. Oppilaitoksessa on valmisteilla kysely, jossa toivomme saavamme arviointitietoa etäopetuksen onnistumisista ja kehittämisen ehdotuksista. Kysely saapuu teille vastaanottajille lähipäivien aikana, ja toivon siihen mahdollisimman kattavaa vastausta osaltanne.

Seuraamme viranomaisohjeistusta ja tiedotamme tapahtuvista muutoksista. Tällä hetkellä pyrimme rakentamaan edessä olevan etäopetusjakson mahdollisimman koulutuksellisena ja kriisin haittavaikutuksia lieventävänä.

Kiipulassa 31.3.2020 yhteistyöterveisin

Jukka Kujala
Kiipulasäätiö, toimitusjohtaja
Kiipulan ammattiopisto, rehtori