(1.8.2017 – 31.12.2018, OPH)
• Hankkeen tavoite on kehittää sähköinen tutkintosuunnitelma- ja arviointipohja, jos-sa ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat selkeästi. Myynnin ammatti-tutkinto selkosuomeksi -hankkeessa tuotettavaa sähköistä tutkintosuunnitelmapoh-jaa jatkotyöstetään siten, että sen käyttöä voidaan laajentaa kaikkiin tutkintoihin. Hankkeessa selkokielistetään tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset. Sähköistä pohjaa muokataan siten, että se on yhteensopiva ePerusteiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luksian kanssa.
• Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on projektipäällikkö Marjo Siekkinen.