Joskus vuosia sitten erään belgialaisen työllistymistä tukevan yhdistyksen johtaja piti työpöydällään pientä pulloa.
Siinä oli ruokaöljyä ja vettä. Hänen mukaansa vesi on työmarkkinat ja öljy osatyökykyiset. Jos ei pulloa ravista, pysyvät vesi ja öljy erillään. Yhdistysjohtajan mukaan heidän tehtävänsä oli jatkuvasti ravistaa tilannetta, niin että osatyökykyiset sekoittuvat työmarkkinoille. Ohje pullossa oli: ”Shake it, baby”.

Kalkkiviivoilla kaatuneen soten valmistelukustannukset olivat arviolta 200 miljoonaa euroa (Päivi Nerg, HS 9.3.). Vaikka tavoite jäi saavuttamatta, saatiin rahalla paljon aikaiseksi. Tuhannet virkamiehet, järjestöihmiset, palvelujen toteuttajat ja luottamushenkilöt ovat tutustuneet soteproblematiikkaan – ja toisiinsa. Paljon hyviä malleja on luotu ja suhteita solmittu. Käytettyä rahaa ei kannata murehtia, on huolehdittava siitä, että aloitettu kehittämistohina jatkuu. Shake it!

Vähän ajan sisällä julkaistu kolme aivan loistavaa tietopakettia vammaisten ja osatyökykyisten opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi. Niiden soveltamiseen tarvitaan niitä verkostoja, joita sotetyössä on luotu. On myös niin päin, että vaivalla rakennetut verkostot tarvitsevat toimintansa polttoaineeksi konkreettisia tavoitteita ja materiaaleja.

Tammikuussa esille putkahti OTE-kärkihankkeen Opinnoista töihin –työkirja. Siihen on THL koonnut parhaat palat useamman hankkeen valtakunnallisesta kehitystyöstä. Oppaan kärki on ammatillisten erityisopiskelijoiden työllistymisen tukeminen, mutta se pitää sisällään paljon hyviä esimerkkejä moniammatillisesta yhteistyöstä laajempaakin käyttöä varten. Linkki julkaisuun

Toinen loistojulkistus on VAMLASin tuottamat nettisivut esteettömästä rekrytoinnista. Sivuille on koottu erinomaisen tietoa osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen edellytyksistä, hyvistä käytännöistä, tuista, menetelmistä ja vaikka mistä. Kaiken huipennuksena yhteystiedot-osastolta voi tilata elävän neuvonantajan yritykseen asiaa edistämään!
Sivusto on jatkoa VAMLASin Ratko-menetelmän kehittämistyölle.

Kolmantena tulee mainita Kiipulan vetämän Noheva-projektin kokoama erityistä tukea tarvitsevien aikuisten opintoja jelppivä paketti.
Näitä testejä, ohjausmateriaaleja ja pedagogisia menetelmiä tarvitaan, jotta saadaan ammatilliselle polulle esimerkiksi ne yli 100 000 alle 30-vuotiasta, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto.

Tietopaketit, nettisivut, videot sun muut ovat oivallisia käytännön tiedon välittämisessä. Käyttäjiä voivat olla niin opiskelijat, työtä hakevat, työllistämisen ohjaajat kuin yrityksetkin. Oppaat eivät kuitenkaan tule käytetyiksi itsestään. Parhaatkin nettijulkistukset ovat sittenkin vain passiivista tiedon välitystä. Käyttökynnyksen ylittäminen vaatii tahtoa ja aikaa – ja usein jonkun opastamaan tiedon lähteille.

Kiipula on vahvasti mukana erilaisissa verkostoissa. Tehtävämme on pitää jatkuvaa dialogia yllä ammatillisen kuntoutuksen ja erityisopetuksen toteutuksesta. Näin vaalien alla voisi ainakin kuvitella, että myös päättäjät ovat alttiita kuuntelemaan uusia ajatuksia ja ideoita. Yhteinen tavoitteemme koko Kiipulassa on yhteiskunnan laidoille jäävien ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Mottona työllemme voisi olla vaikkapa tuo ”jatkuva ravistelu” – shake it more!

 

Petteri Ora
kehitysjohtaja