Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

  • vanhustyön osaamisala

  • lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta saa valmiudet työskennellä lähihoitajana. Opiskelu on käytännönläheistä ja tapahtuu oppilaitoksen opiskeluympäristössä sekä työelämässä opiskeluna alan työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelu edellyttää opiskelijalta sosiaalisia taitoja, riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta.

Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa tutkinnon osa tai osia yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja työllistyä sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin. Tällöin ei saada lähihoitajan tutkintonimikettä.

 

Opiskelujen jälkeen

Voit työllistyä sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Vanhustyössä työpaikkoja voivat olla mm. kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset, dementiayksiköt, ympärivuorokautiset palveluyksiköt, sairaalat ja vanhainkodit julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalalla tyypillisiä työympäristöjä ovat esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat sekä perhetyö.