Sospro perustaa Janakkalan Kiipulaan uuden lastenkodin, joka on erikoistunut kehitysvammaisten lasten tarpeisiin. Lastenkoti on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille lapsille, jotka tarvitsevat kasvuunsa ja koulunkäyntiinsä aikuisten tukea ja erityisosaamista.  Palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Kiipulasäätiön kanssa, jolla on pitkä toimintahistoria kehitysvammaisten asioissa. 

Jokaisella lapsella on oikeus saada tuentarpeensa mukaisia palveluita, myös sijaishuollossa.

– Kehitysvammaisen lapsen tukeminen sijaishuollossa vaatii erityisosaamista sekä toimintaympäristön, joka on suunniteltu lasten erityistarpeet huomioiden ja jossa lapsi ja nuori tuntee yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Sospron halu lähteä kehittämään kehitysvammaisille lastensuojelun palveluita nousee tarpeesta, joka on tunnistettu yhdessä Kehitysvammaliiton, Kiipulasäätiön ja palveluita ostavien kuntakumppaneiden kanssa, kertoo Sospron palvelujohtaja Tina Mäkelä.

Lastenkoti tulee sijaitsemaan Janakkalassa Kiipulan alueella. Uusi yhteistyömalli Sospron ja Kiipulasäätiön välillä luokin ainutlaatuiset mahdollisuudet kehitysvammaisten lasten katkeamattoman koulupolun rakentamiseen aina ammatillisiin opintoihin asti. Kiipulan ammattiopisto on vaativan erityisen tuen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää tukea tarvitseville nuorille valmentavaa ja ammatillista perustutkintokoulutusta.

– Tutussa ja turvallisessa asuinympäristössä on matalampi kynnys siirtyä peruskouluopintojen jälkeen ammatillisiin opintoihin, jotka osaltaan tukevat oman paikan löytymistä sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Lastenkodin työntekijöille yhteistyömahdollisuuksia avautuu puolestaan moniammatillisen, osaavan ja pitkään kehitysvammatyötä tehneen tahon kanssa. Toimintaympäristönä Kiipulan läheisyys tarjoaa lastenkodin lapsille myös ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet, Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala kertoo.

Yhteistyö erittäin tervetullutta

Kiipulasäätiö on jo vuodesta 1945 asti pyrkinyt parantamaan toiminnallaan heikommassa asemassa olevien elämää. Tällä hetkellä myös koronakriisin vaikutukset tulevat näkymään pitkälle yhteiskunnassa ja vaikuttavat monella tapaa tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin.

– Tarkoituksemme on aina vaikuttaa ajassa tyypillisten haasteiden kanssa. Haluamme tukea vaikeassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutusta ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Yhteistyö Sospron kanssa onkin meille erittäin tervetullutta ja tukee arvojamme kumppanuudesta, aikaansaavuudesta ja ihmisyydestä. Vastaavaa toimintaa on jo suunnitteilla myös muualle, Jukka Kujala painottaa.

– Sosprolla on myös aito halu ja syvä kiinnostus olla rakentamassa yhdessä lasten ja heidän perheidensä sekä tunnettujen ja arvostettujen alan toimijoiden kanssa jotakin uutta ja ainutlaatuista palvelua kehitysvammaisille lapsille, joiden koulupolku ja osallisuus yhteiskunnassa ilman soveltuvaa sijaishuollon paikkaa ja vahvaa tukea koulutyöhön vaarantuu helposti, toteaa puolestaan Sospron Tina Mäkelä.

Uudessa lastenkodissa on erityisen huomion kohteena turvallisen arjen ja arkeen opetettavien taitojen lisäksi katkeamaton koulupolku, joka tarjoaa mahdollisuuden myös ammatillisiin opintoihin, kuten muillakin nuorilla. Myös Kehitysvammaliiton mukaan näiden palveluiden kehittäminen on tärkeää.

– Ilman tutkintoa on mahdoton löytää paikkaa työelämästä ja vaikea olla tasa-arvoinen toimija ikäistensä kanssa. Kehitysvammaliitto tulee tekemään koulutuksellista yhteistyötä Sospron kanssa lastenkodin henkilöstön osaamisen kehittämisessä, Kehitysvammaliiton johtaja Susanna Hintsala toteaa.