Sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sopeutumaan sairauden muuttamaan elämäntilanteeseen sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Kuntoutujaa tuetaan terveiden elämäntapojen omaksumisessa, rohkaistaan turvalliseen liikkumiseen ja vahvistetaan henkistä jaksamistaan. Kurssilla saa tietoa itse sairaudesta ja sekä mahdollisuuden jakaa siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia muiden vastaavaa kokeneiden kanssa.

Valtakunnalliset laitosmuotoiset sydänkurssit täysihoidolla järjestetään Janakkalan toimipaikassa. Kuntoutus kestää 15 vrk (5+5+5) ja se toteutuu yhdeksän kuukauden aikana. Ryhmäkoko on 10 henkilöä. Kuntoutujan omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen ensimmäisen jakson kahtena päivänä. Kela tekee päätöksen läheisen osallistumisesta kurssille samanaikaisesti kuntoutuspäätöksen kanssa.

Alueelliset avomuotoiset sydänkurssit toteutetaan Lahdessa ja Hyvinkäällä. Kurssiin sisältyy 3 päivän aloitusjakso, 10 puolen päivän ryhmätapaamista 2-3 viikon välein ja 2 päivän loppujakso. Kuntoutus toteutetaan yhdeksän kuukauden aikana. Ryhmäkoko on 10 henkilöä.

Hakeminen

Sydänkuntoutus on Kelan kustantamaa harkinnanvaraista kuntoutusta ja kursseille on jatkuva haku. Kelan kuntoutushakemus (KU 132) ja lääkärin B-lausunto toimitetaan oman kotipaikkakunnan Kelan toimistoon. Lomakkeet voidaan toimittaa Kelaan myös suoraan lääkärin vastaanotolta.

Kuntoutuja voi saada kuntoutuksen ajalta Kelan kuntoutusrahaa ja matkakulukorvauksen (lisätietoa www.kela.fi).

Sydänliiton sopeutumisvalmennuskurssit Kiipulassa