Tukea sairauden vuoksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen

Kenelle?

Sepelvaltimotautia sairastavien kurssit

 • Aikuisille, jotka sairastavat sepelvaltimotautia ja joilla on useita riskitekijöitä tai työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai ollut sydäninfarkti tai tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien kurssit

 • Aikuisille, jotka sairastavat sydämen vajaatoimintaa, esim. vajaatoimintaa aiheuttava synnynnäinen sydänsairaus, kardiomyopatia, harvinainen sydänsairaus tai tehty läppäleikkaus

Tavoite

Tavoitteena on auttaa sopeutumaan sydänsairauden muuttamaan elämäntilanteeseen sekä parantaa työ- ja toimintakykyä.

Sisältö

Kuntoutujaa tuetaan terveiden elämäntapojen omaksumisessa, rohkaistaan turvalliseen liikkumiseen ja vahvistetaan henkistä jaksamista. Kurssilla saa tietoa sairaudesta ja sekä mahdollisuuden jakaa siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia muiden vastaavaa kokeneiden kanssa.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoisoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Rakenne

 Valtakunnalliset laitosmuotoiset sydänkurssit

 • Kursseja on sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella oleville aikuisille
 • 15 vrk (5+5+5) 9 kuukauden aikana
 • Ryhmäkoko 10 henkilöä
 • Kuntoutujan omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen 1.  jakson kahtena päivänä; Kela tekee päätöksen läheisen osallistumisesta kurssille samanaikaisesti kuntoutuspäätöksen kanssa. 

Alueelliset avomuotoiset sydänkurssit

 • Alle 68-vuotiaille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
 • 9 kuukauden aikana 3 pv aloitusjakso, 10 x ryhmätapaamista 2-3 viikon välein, 2 pv loppujakso
 • Ryhmäkoko 10 henkilöä

Toteutuspaikkakunnat

 • laitoskuntoutus  Janakkalassa, valtakunnallinen kurssi
 • avokuntoutus Lahti (TAYS) ja Hyvinkää (HYKS); kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta

Hakeminen

Sydänkuntoutus on Kelan kustantamaa harkinnanvaraista kuntoutusta ja kursseille on jatkuva haku. Kelan kuntoutushakemus (KU 132) ja lääkärin B-lausunto toimitetaan oman kotipaikkakunnan Kelan toimistoon. Lomakkeet voidaan toimittaa Kelaan myös suoraan lääkärin vastaanotolta.

Kuntoutuja voi saada kuntoutuksen ajalta Kelan kuntoutusrahaa ja matkakulukorvauksen (lisätietoa www.kela.fi/kuntoutusraha).


Katso myös Sydänliiton sopeutumisvalmennuskurssit Kiipulassa