Tukea työn löytämiseen ja työelämässä pysymiseen

Kenelle

TAITO-kurssit on tarkoitettu 18–60 -vuotiaille henkilöille, joilla terveydentila heikentää olennaisesti työ- tai opiskelukykyä. Kursseja on erikseen 18–29 -vuotiaille ja 18–60 -vuotiaille. 

Ammatillinen koulutus tai työelämäkokemus ei ole kurssille välttämätön edellytys, vaan kuntoutuksen lähtökohtana on henkilön kokonaistilanne ja sen pohjalta laadittava yksilöllinen ammatillinen suunnitelma.

Tavoite

Tavoite on tukea sopivan työn tai ammatin löytämistä, työelämässä selviytymistä ja tulevaisuuden suunnitelman laatimista työuran vakiinnuttamiseksi. Työ- ja toimintakyvyn turvaamisen lisäksi kurssin tavoitteena on osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Sisältö

Kuntoutuskurssi koostuu ryhmämuotoisesta ohjelmasta (yht. 28 pv), välijaksosta tehtävineen, työharjoittelusta (yht. 70 pv) ja yksilöllisestä hjauksesta. Ryhmäohjelmaa räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan. Käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Opiskelu ja työllistyminen
  • Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
  • Fyysinen aktivointi ja ohjaus
  • Tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista
  • Arjessa toimiminen
  • Osallisuuden lisääminen arjessa
  • Ravitsemusohjaus

Kuntoutuksen ajan on tukena omaohjaaja.

Kurssin moniammatilliseen työryhmään kuuluvat työelämän asiantuntija, sosionomi/sosiaalityöntekijä, psykologi ja lääkäri. Lisäksi kuntoutuskurssin henkilöstöön kuuluu erityistyöntekijöitä: fysioterapeutti, opettaja, sairaanhoitaja ja it-ohjaaja

Rakenne

TAITO-kursseja järjestetään kahdelle ikäryhmälle: 18–29 -vuotiaille sekä 18–60 -vuotiaille.

Kurssi koostuu ryhmämuotoisesta ohjelmasta (yht. 28 pv), välijaksosta tehtävineen, työharjoittelusta (yht. 70 pv) ja yksilöllisestä ohjauksesta. Kokonaiskesto on noin viisi kuukautta, minkä lisäksi kahden kuukauden kuluessa järjestetään kaksi seurantakäyntiä.

Toteutuspaikkakunnat

HYKS-alue: Vantaa

TAYS-alue: Hämeenlinna, Tampere

OYS-alue: Oulu

Kurssipaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta

Hakeminen

Täytä Kelan hakulomake KU 101 ja laita sen liitteeksi lääkärin B-lausunto (alle 12 kk vanha), jossa suositellaan ammatillista kuntoutusta. Toimita hakemus liitteineen Kelaan.

Kuntoutuksen ajaksi on mahdollista hakea Kelalta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Kuntoutuspäiviin sisältyy lounasruokailu.

Kursseille on jatkuva haku.