Ammatillinen kuntoutuskurssi on tarkoitettu sinulle 18–60 -vuotias, jos terveydentilasi heikentää olennaisesti työ- tai opiskelukykyäsi. Ammatillinen koulutus tai työelämäkokemus ei ole kurssille välttämätön edellytys, vaan kuntoutuksen lähtökohtana on juuri sinun kokonaistilanteesi ja sen pohjalta laadittava yksilöllinen ammatillinen suunnitelma.


Kurssilta saat tukea sopivan työn tai ammatin löytämiseen, työelämässä selviytymiseen ja tulevaisuuden suunnitelman laatimiseen työuran vakiinnuttamiseksi. Työ- ja toimintakyvyn turvaamisen lisäksi kurssin tavoitteena on osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen sinulle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kuntoutuksen ajan sinulla on tukena omaohjaaja. Kurssin moniammatilliseen työryhmään kuuluvat työelämän asiantuntija, sosionomi/sosiaalityöntekijä, psykologi ja lääkäri. Lisäksi kuntoutuskurssin henkilöstöön kuuluu erityistyöntekijöitä: fysioterapeutti, opettaja, sairaanhoitaja ja it-ohjaaja.

Kuntoutuksen ajaksi sinun on mahdollisuus hakea Kelalta kuntoutusrahaa. Kuntoutuspäiviin sisältyy lounasruokailu.

Mitä kuntoutus sisältää?
Ammatillisia kuntoutuskursseja järjestetään kahdelle ikäryhmälle: 18–29 vuotiaille sekä 18–60 -vuotiaille.
Kuntoutuskurssi koostuu ryhmämuotoisesta ohjelmasta (yht. 28 pv), välijaksosta tehtävineen, työharjoittelusta (yht. 70 pv) ja yksilöllisestä ohjauksesta.
Kuntoutuskurssi kestää noin viisi kuukautta, minkä lisäksi kahden kuukauden kuluessa järjestetään kaksi seurantakäyntiä.

Ryhmäohjelmaa räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan. Käsiteltäviä teemoja ovat:
• Opiskelu ja työllistyminen
• Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
• Fyysinen aktivointi ja ohjaus
• Tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista
• Arjessa toimiminen
• Osallisuuden lisääminen arjessa
• Ravitsemusohjaus

Miten voit hakeutua kuntoutukseen?
Täytä Kelan hakulomake KU 101 ja laita sen liitteeksi lääkärin B-lausunto (alle 12 kk vanha), jossa suositellaan ammatillista kuntoutusta. Toimita hakemus liitteineen Kelaan. Kursseille on jatkuva haku.

Taito-kursseja järjestetään  Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Tampereella, VantaallaOulussa, Seinäjoella ja Turussa.