Nuorille aikuisille 18-29 v.

Kelan kurssinro Kurssi alkaa Kurssi päättyy Loma-ajat
76500 21.10.2019 05.06.2020 21.12.2019 - 6.1.2020


Nuorille ja aikuisille 18-60 v.

Kelan kurssinro Kurssi alkaa Kurssi päättyy Loma-ajat
76503 29.07.2019 01.03.2020 24.12.2019 - 1.1.2020
72931 19.08.2019 28.02.2020 21.12.2019 - 1.1.2020
72932 09.09.2019 13.03.2020 21.12.2019 - 1.1.2020
72933 30.09.2019 08.05.2020 24.12.2019 - 1.1.2020
72934 11.11.2019 22.05.2020 21.12.2019-01.01.2020
76501 02.12.2019 17.07.2020 24.12.2019-06.01.2020


Huom! Kursseille on jatkuva haku.