(26.6.2018 – 30.6.2020, OPH)
• Projektityön tuloksena syntyy kuntouttavien palveluiden ja erityisopetuksen yhteis-työmalli, joka turvaa projektiin ohjattaville kotoutujille / maahanmuuttaneille yksi-löllisen tuetun polun kohti osallisuutta, opintoja ja työelämää. Samalla tuloksena syntyy koko hankkeen verkostolle osaamista yhteistyöstä ja erityisen tuen palveluis-ta.
• Hanketta hallinnoi Tredu ja Kiipulan ohella partnereita ovat Silta-Valmennusyhdistys, TAKK, TYPA, Tampereen aikuislukio, Tampereen vastaanottokeskus, Ahjolan Setlementti ja SPR.