Hanketta hallinnoi Kuntoutussäätiö, Kiipulassa hankkeen yhteyshenkilönä toimi kuntoutuspäällikkö Ulla Kauranen.
Hankkeen tavoitteena oli tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. 
Hankkeessa kehitettiin palveluohjausmallia työttömien ohjautumisesta terveystarkastuksiin, työkykyarvioon ja tarvittaessa muiden palveluiden ja tuen piiriin.
Lisäksi kehitettiin kuntoutusinterventioita, joilla voidaan ylläpitää työttömien työ- ja toimintakykyä työttömyyden alkaessa ja ehkäistä kansanterveydellisiä riskejä.