Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Käytön tuen osaamisala

  • Hämeenlinna, Punaportin toimipaikka
  • mahdollisuus asumiseen

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutuksessa opiskelet ja harjoitelet erilaisia tietotekniikan ja ohjelmien käytön tukeen liittyviä asioita ja työtehtäviä. Työelämässä oppimisen aikana syvennetään alan työtehtävien osaamista ja suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä.

Hakijalta toivotaan hyvää tietotekniikan perusteiden hallintaa (esim. tietokoneen A-korttitutkinnon tasolla) ja vahvaa suuntautuneisuutta käytön tuen työtehtäviin. Koulutuksen oppimisympäristöissä hyödynnetään tiimioppimista.

Opiskelujen jälkeen

Osaat toimia tietotekniikan ja ohjelmien tukihenkilönä sekä opastaa ja neuvoa muita niiden asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Myös kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikkapalvelut ja lähituen tarve voivat työllistävät tämän koulutuksen suorittaneita. Lisäksi ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen myyntitehtäviin.

Työpaikkoja voivat olla yritykset ja organisaatiot, tieto- ja viestintätekniikan alan asiakaspalvelutehtävät tai palvelukeskukset. Tehtävänimike voi olla esimerkiksi it-tukihenkilö.