Kiipulasäätiö käsittelee henkilötietoja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen osa Kiipulasäätiön tietojenkäsittelyn periaatteita. Näin voimme varmistaa asiakkaidemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Eri palveluissamme kerätään lakisääteiset sekä asiakassuhteen ja palveluiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

Koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan Kiipulasäätiön tietosuojaohjeistusta ja käsittelemään henkilötietoja annettujen ohjeiden mukaisesti niin, että tietojen yksityisyys on suojattu. Koko henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen, joka on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilöstölle tiedotetaan ja järjestetään koulutusta tietosuoja-asioissa. Koko henkilöstö suorittaa myös tietosuojatestin vuosittain. Tällä varmistetaan henkilöstön tietosuojaosaamisen ajantasaisuus.

Verkkosivusto

Verkkopalvelimemme keräävät tiedot siitä, millä selaimella ja käyttöjärjestelmällä sivustoa käytetään. Lisäksi tallentuu tietoja esimerkiksi sivuston kävijämääristä ja sivustolla tarkastelluista sivuista. Käytämme tietoja anonyymien tilastojen laatimiseen, voidaksemme parantaa sivuston rakennetta ja sisältöä. Yksittäistä käyttäjää ei pysty tunnistamaan näistä tiedoista.

Joissakin tapauksissa saatamme kuitenkin tarvita tietoja sinusta, kuten nimesi ja yhteystietosi. Kun tietoja tarvitaan, ilmoitamme niiden käyttötarkoituksen keräämisen yhteydessä.

Verkkosivuillamme on linkkejä myös muille sivustoille. Linkitettyjen sivujen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä vastaa kyseisen sivuston tai palvelun ylläpitäjä.

Tietosuojaselosteet

Kiipulasäätiö toimii rekisterinpitäjänä useissa eri järjestelmissä, joissa säilytetään henkilötietoja. Tarkemmat tiedot löytyvät toimialakohtaisista tietosuojaselosteista, joissa kerrotaan mitä tietoja keräämme ja mikä on tietojen käyttötarkoitus.

Tietosuojaselosteet

Omien tietojen tarkistaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tehdään tietopyyntölomakkeella.

Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Järjestelmiimme rekisteröity voi itse päivittää osan henkilötiedoistaan järjestelmien, esim. Wilma-käyttöliittymän kautta. Niiden tietojen, joita rekisteröity ei voi itse muuttaa, korjaaminen tapahtuu oikaisupyyntölomakkeella.

Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle tai tietojen keräämisen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei enää ole.

Tietojasi ei voida poistaa silloin, kun henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin tehtäviin liittyen (esim. ammatillinen koulutus, kuntoutus) tai jos niiden säilyttäminen perustuu lain säännökseen. Tietojasi ei voida poistaa myöskään silloin, jos ne ovat tarpeellisia oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi.

Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tehdään alla olevilla lomakkeilla. Lomake toimitetaan Kiipulan toimipaikkaan omakätisesti allekirjoitettuna ja lomakkeen palautuksen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti).

Tietojen tarkastuspyyntö 

Tietojen oikaisupyyntö 

Tietojen poistamispyyntö 

Lokitietojen tarkastuspyyntö