Timantti on ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO-verkosto) laatuhanke, jonka koordinaattorina on Ammattiopisto Luovi.
Hankkeeseen osallistuvat Luovin lisäksi muut ammatilliset erityisoppilaitokset: Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia ja Kiipulan ammattiopisto.
TELMA-kouluksen palautteen kehittämiseen osallistuu lisäksi Suomen Diakoniaopisto.

Hankkeen kehittämisteemoina ovat:

  • TELMA-koulutuksen palautteen uudistaminen ja hyödyntämisen parantaminen
  • työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta
  • AMEO-mittarit ja tuloskortin tiedon käyttäminen
  • laadunhallintajärjestelmän kehittäminen

TELMA-palautteen kehittämisessä tavoitteena on kaikille opiskelijoille soveltuva palautekysely. Kyselyn laatimisessa hyödynnetään verkostossa  aiemmin käytössä olleita kyselyjä ja valtakunnallista Amispalaute-kyselyä.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnassa keskeistä on osaamisen arvioinnin toteuttaminen työpaikoilla. Hankkeessa jatketaan aiempaa yhteistä kehittämistyötä lakisääteisten tutkintokohtaisten osaamisen arvioinnin toteuttamisuunnitelmien kytkemiseksi osaksi laadunhallintajärjestelmää.

AMEO-verkostossa on määritelty ja seurattu yhteisiä vaativaan erityiseen tukeen soveltuvia mittareita useita vuosia. Mittaristoa kehitetään edelleen ja sovitaan tiedon tuottamisesta ja sen hyödynnetämisestä niin verkoston johtamisessa kuin yksittäisten koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa.

Osana hanketta kumppaniorganisaatiot kehittävät omia laadunhallintajärjestelmiään edelleen toisilta vertaistukea saaden.

Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulassa on laatupäällikkö Rauno Konttila, rauno.konttila(at)kiipula.fi.