(1.1.2018 – 31.12.2019, ESR, OKM, Kotona Suomessa ohjelma)
• Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen, Vantaan kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston, Kelan ja koulutuspalvelujen kanssa kumppa-nuusmalli, jolla tähdätään pitkään maassa olleiden työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseen. Kiipula tuottaa hankkeessa toimijoille koulutuspaketin, jolla paranne-taan partnerien verkosto- ja ohjausosaamista.
• Hankkeen yhteyshenkilö on koulutuspäällikkö Leila Tauriainen.