Kenelle

TULES-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kipua ja vaivaa niskassa ja hartiaseudulla,  nivelissä, selässä, käsissä ja/tai jaloissa.  Sairaus on diagnosoitu ja oireilu on jatkunut yli kolme kuukautta. Henkilöllä on ehkä myös ylipainoa. Hän kokee työ- ja toimintakykynsä, kenties elämänlaatunsakin, heikentyneen. 

Työelämässä oleville, työhön palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille ja työelämästä poissaoleville (TYPO-kurssit yli ja alle 68v.) on omat kurssit. 

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään omaan sairauteen liittyvä muuttunut elämäntilanne, työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Sisältö

Kuntoutusjaksot sisältävät fyysistä harjoittelua, yksilöhaastatteluja ja ryhmäkeskusteluja. Käsiteltävät teemat liittyvät mm.

  • fyysiseen aktivointiin ja ohjaukseen
  • terveyden edistämiseen ja toimintatapojen muutokseen
  • psyykkiseen hyvinvointiin
  • kivun hallintaan
  • työssä, opiskelussa ja arjessa selviytymiseen

Kuntoutuja saa tietoa omasta työ- ja toimintakyvystään ja oppii tunnistamaan työ- ja toimintakuntoon vaikuttavia tekijöitä sekä vahvistamaan ja kehittämään niitä. 

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, fysioterapeutti ja psykologi. Työelämässä olevien kursseilla on lisäksi mukana työelämän asiantuntija. Työelämästä poissa olevien kursseilla on vastaavasti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Toteutus

Työelämässä oleville on tarjolla on kaksi toteutusvaihtoehtoa

1) Yhteiset kurssit kaikille tuki- ja liikuntaelinoireisille

  • 3 avokuntoutuspäivää + 10 käyntikertaa 2 viikon välein + 2 kuntoutuspäivää  9 kuukauden aikana
  • Mahdollisuus myös työnantajakohtaisiin ryhmiin

2) Erilliset kurssit selkäoireisille, niska- hartia- ja yläraajaoireisille ja lonkka-, polvi- ja nilkkaoireisille

  • 5 vrk + 5 vrk + 5 vrk  9 kuukauden aikana, yöpyen tai avomuotoisesti

Työelämästä poissa oleville on sekä avo- että laitosmuotoisia kursseja (TYPO Tules) ja ne ovat yhteisiä kaikille tuki- ja liikuntaelinoireisille

  • Avokurssit kaikille työelämästä poissa oleville
  • Laitoskurssit erikseen alle ja yli 68-vuotiaille, voi osallistua myös avomuotoisesti

Toteutuspaikkakunnat

HYKS-alue: Helsinki

TAYS-alue: Hämeenlinna,  Janakkala, Lahti, Tampere

KYS-alue: Jyväskylä (vain avokurssit)

Kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta.


Hakeminen

Kursseille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto.  Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on osallistujille maksutonta ja he voivat hakea kuntoutuspäiviltä Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta

Jos haluatte työnantajakohtaisen ryhmän, ottakaa yhteys Kiipula-Aviren myyntiin ryhmän varaamiseksi ja aikataulujen sopimiseksi. 

Katso alkavat kurssit Kurssihausta