Työelämäyhteistyöllä ja työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella on entistä suurempi rooli koulutuksessa. Lisäksi tulevaisuuden työtavat, työtehtävät sekä ammatinkuvat ja se mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata sekä työelämän että yksilön tarpeisiin tulevaisuuden työelämän muutokset huomioiden.

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja matalan kynnyksen yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämäverkostojen kanssa ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia.

Hankkeen tavoitteena on:

1)    Ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä

2)    Edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä parantaa heidän työllistymisedellytyksiään

3)    Selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa

4)    Saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista työllistymiseen

 

Hanketta koordinoi Invalidisäätiö. Osatoteuttajina toimivat Kiipulasäätiön lisäksi Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Kiipula osallistuu tavoitteiden 1 ja 2 toteutukseen sekä kohdan 4 tutkimusosioon. Tavoitteena on kehittää opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyystoiminnan tuntemusta.

Yhteyshenkilönä Kiipulassa toimii projektipäälliikkö Maarit Kumpulainen, maarit.kumpulainen(at)kiipula.fi, puh. 040 9052 880