Työelämäcoaching auttaa asiakasta löytämään työssään uusia mahdollisuuksia, selkiyttämään tavoitteitaan ja varmistamaan niiden saavuttamisen.

Coaching on valmennusta, ratkaisujen etsimistä, kannustamista, haastamista, vahvistamista ja rikastamista kysymyksien avulla. Tapaamiset voidaan teemoittaa valmennettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Coachingin aiheet voivat nousta myös valmennettavien akuuteista tilanteista ja tarpeista eikä ennakkovalmistautuminen ole välttämätöntä. Tapaamisten väliin voidaan valmennettaville antaa oppimistehtäviä ja/tai pieniä pohdintatehtäviä. Coach on asiakkaan käytettävissä koko prosessin ajan, tapaamisten välissäkin. Coaching-tapaamisia voidaan toteuttaa osittain myös virtuaalisesti (esim. Skype).

Työelämäcoachingin asiakkaina ovat useinmiten yritysten johto- tai avainhenkilöt, esimiehet, johtoryhmät ja johtotiimit.