Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon apua ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on valmentautua omien edellytysten mukaisiin työtehtäviin ja itsenäistyä. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (1–3 lukuvuotta). TELMAsta ei voi valmistua ammattiin.

Kiipulassa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta eri painotuksin. Koulutuksessa voidaan painottaa työhön sijoittumistasi, itsenäisen elämän taitojasi tai jotakin ammattialaa.

"Tehoa TELMAAN" -hankkeessa on rakennettu TELMA-koulutuksen kuvallinen
opetussuunnitelma. Tutustu koulutuksen sisältöön >> (linkki aukeaa ameo.fi -sivustolle).