Kenelle työhönvalmennus on tarkoitettu?

Työhönvalmennus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseensä. Työhönvalmennus on maksuton tapa saada tukea sinulle sopivan työn löytämiseen.

Mitä työhönvalmennus sisältää?

  • tukea työpaikan hakuun yksilövalmennuksen keinoin
  • tehostettua työnhakua ja työpaikkojen etsintää yhdessä työhönvalmentajan kanssa
  • tavoitteita edistävien dokumenttien laadintaa (mm. ansioluettelo ja työhakemukset)
  • tarpeen mukaan työhönvalmentajan tukea työtehtäviin tai työyhteisöön perehtymisessä

Miten toteutetaan?

Työhönvalmentaja

  • etsii kanssasi sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä
  • avustaa sinua työpaikkahaastatteluihin valmistautumisessa, työnhakuasiakirjojen laadinnassa ja sopimusten teossa
  • auttaa sinua tutustumaan uuteen työympäristöön ja -yhteisöön
  • tukee sinua työtehtävien oppimisessa ja työsuhteen vakiinnuttamisessa sekä tarvittaessa erilaisten tukien hakemisessa.

Valmennus alkaa alkuhaastattelulla, jossa kartoitetaan muun muassa aiempi osaamisesi ja ammattitaitosi. Lisäksi sen yhteydessä käydään läpi muut mahdolliset työnhakuun ja työllistymiseen vaikuttavat asiat.

Valmennuksen tarve ja laajuus sovitaan yhdessä TE-toimiston yhteyshenkilön kanssa. Valmennuksen tarkempi sisältö ja toteutus muokataan haastattelun ja kartoitusten perusteella omien tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaiseksi.

Toteutusvaiheen tapaamisissa hankitaan tietoa erilaisista työkohteista ja ammateista käyttäen hyväksi muun muassa sinun ja valmentajasi verkostoja, internetin hakupalveluja ja yritysten kotisivuja. Työllistymistavoitteesi suunnitelmaa ja etenemistä tarkennetaan ohjaustapaamisten yhteydessä.

TE-toimiston yhteyshenkilöä informoidaan valmennuksesi etenemisestä ja työhönvalmennuksen mahdollisesta niveltämisestä muihin TE-palveluihin, kuten palkkatukeen, työkokeiluun tai työolosuhteiden järjestelytukeen.

Hakeutuminen työhönvalmennukseen

Työhönvalmennuspalveluun haetaan Hämeen TE-toimiston kautta. Työhönvalmennus käynnistyy TE-toimiston vastuuvirkailijan yhteydenotolla ammattiopiston työhönvalmennuksen vastuuhenkilöön tai työhönvalmentajaan.