Työkykyjohtaminen

Työkyvyn ja ammatillisen hyvinvoinnin johtaminen on välttämätöntä niin yksilön, yrityksen kuin kansantaloudenkin näkökulmasta. Yritysten kuuluu tehdä tulosta eikä työkyky- ja työhyvinvointijohtamisesta puhuttaessa voi sivuuttaa talouskysymyksiä. Osaaminen ja hyvinvointi vievät parempiin tuloksiin.

Ammatillinen hyvinvointi

Ammatillinen hyvinvointi syntyy useasta osatekijästä. Ammatillisen osaamisen tunnistaminen, johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi vaikuttavat ammatilliseen hyvinvointiin. Myös oman elämän arvot, itsensä johtamisen taidot ja rohkeus vahvistavat kokonaishyvinvointia ja työssä jaksamista.

Laaja palveluvalikoima

Kiipulan yrityspalveluiden laajan palveluvalikoiman avulla työpaikalla voidaan kehittää esim.:

  • työelämätaitoja muuttuvissa tilanteissa ja moninaisissa työyhteisöissä
    yhteistyön sujuvuutta
  • ikäjohtamista, moninaisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtamista
  • osaamisen arviointeja ja osaamisen päivittämistä
  • työnjohdon ja esimiesten perehdyttämis- ja ohjausosaamista
  • työssä jaksamista ja työhyvinvointia
  • työhyvinvoinnin laaja-alaista ymmärrystä, työhyvinvointijohtamista ja pitkäjänteistä työhyvinvoinnin suunnittelua


Kehittämishankkeet

Kiipulan yrityspalvelut on mukana ESR-rahoitteisessa INTO – osallistu ja innosta! –hankkeessa. Lue lisää hankkeesta täältä tai pyydä lisätietoja työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja Maija-Leena Kaikkoselta (etunimi.sukunimi@kiipula.fi, puh. 050 3598 573).