Monenlaiset terveydentilaan liittyvät vaivat tai rajoitukset voivat haitata ammatillisen tulevaisuuden suunnittelua, työelämään siirtymistä tai sinne paluuta. Työ- ja toimintakyvyn tutkimus- ja arviointipalvelu voi auttaa näiden kysymysten ratkaisemisessa.

Palvelukokonaisuus sisältää kokonaisvaltaisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien kartoituksen ja arvioinnin.

Palvelun toteuttaa moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä johon kuuluvat lääkäri, psykologi, sosionomi ja/tai työelämän aisantuntija sekä tarvittaessa fysioterapeutti tai muu erityistyöntekijä. Palveluun voidaan sisällyttää myös erikoislääkärin konsultaatio.

Työ- ja toimintakyvyn tutkimus ja arviointi toteutetaan avomuotoisena kuntoutuspalveluna Kiipulan Tampereen, Riihimäen ja Lahden toimipaikoissa. Janakkalan toimipaikassa Turengissa palvelu voidaan toteuttaa myös laitosmuotoisena, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus majoitukseen ja täysihoitoon.

Työ- ja toimintakyvyn tutkimus- ja arviointipalveluun voi hakeutua TE-toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen lähetteellä tai muun tahon, esim. vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.