Kelan ammatillisena kuntoutuksena

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on yksilöllinen palvelukokonaisuus niille henkilöille, joilla terveydelliset syyt (sairaus tai vamma) tai muu elämän kokonaistilanne vaikeuttavat oleellisesti nyt tai lähitulevaisuudessa työhön tai opiskeluun pääsyä tai ansiomahdollisuuksia. Palvelun tavoitteena on kuntoutujan pääsy palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai siirtyminen yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi. Palvelun aikana kuntoutujaa tuetaan urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa sekä varmistetaan valitun ammattialan/työn soveltuvuus.

 

Toteutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus muodostuu kolmesta palvelulinjasta

 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • työkokeilu ja työhönvalmennus

Palvelulinjoista valitaan toteutettavaksi kuntoutujan tilanteeseen, kuntoutustarpeeseen ja tavoitteisiin parhaiten soveltuva linja. Sopivimman linjan valitsemiseksi kuntoutuja saa tukea Kelasta ja/tai kuntoutukseen ohjaavalta taholta. Kaikki palvelulinjat sisältävät kuntoutuksen suunnittelua, taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitusta, työn etsintää, työssä tukemista ja seurantaa kuntoutuksen päätyttyä työhönvalmentajan tuella. Kuntoutus voi sisältää myös ohjattua ryhmämuotoista työllistymiseen ja työnhakuun liittyvä toimintaa.

Palvelulinjat

Palvelulinjat eroavat toisistaan palvelun keston, tavoitteiden ja tuen tarpeen mukaan.

Työkokeilu

 • kesto enintään 60 päivää
 • kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea soveltuvan ammattialan, työtehtävän tai opiskelualan valitsemiseksi
 • työskennellään työkokeilijana ulkopuolisessa työpaikassa

Työhönvalmennus

 • kesto enintään 180 päivää
 • kuntoutujille, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa valitsemassaan työpaikassa, mutta jotka tarvitsevat tukea ulkopuoliseen työpaikkaan työllistymisessä ja palkkatyösuhteen muodostumisessa
 • työskennellään ulkopuolisessa työpaikassa työharjoittelijana tai palkka- tai ansiotyösuhteessa

Työkokeilu ja työhönvalmennus

 • kesto enintään 240 päivää
 • kuntoutujille, jotka tarvitsevat runsaasti tukea uratavoitteiden, työkyvylle soveltuvien ammattialojen, työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen siirtymistään ulkopuoliseen työpaikkaan
 • alussa työskennellään työkokeilijana ulkopuolisessa työpaikassa, joka jatkuu työharjoitteluna tai palkka- tai ansiotyösuhteena

Hakeutuminen

Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen hakeudutaan Kelan Ammatillisen kuntoutuksen hakulomakkeella KU 101. Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärin B-lausunto terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Kuntoutuksen ajalta voi hakea Kelan kuntoutusrahaa.

 

Lisätietoja

kuntoutuspäällikkö Minna Räisänen-Ojapalo

puh. 050 3837 256

minna.raisanen-ojapalo(at)kiipula.fi

 

Toteuttamispaikkakunnat

Espoo • Hyvinkää • Hämeenlinna • Janakkala • Kouvola • Lahti • Riihimäki • Tampere • Vantaa