Takaisin töihin työkokeilun ja/tai työhönvalmennuksen kautta

Kenelle

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on yksilöllinen palvelukokonaisuus niille henkilöille, joilla terveydelliset syyt (sairaus tai vamma) tai muu elämän kokonaistilanne vaikeuttavat oleellisesti nyt tai lähitulevaisuudessa työhön tai opiskeluun pääsyä tai ansiomahdollisuuksia. Kuntoutusta voi edeltää esim. ammatillinen kuntoutusselvitys tai muun tahon järjestämä ammatillinen selvitys.

Jos olet 16-29 -vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt, voit hakea työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta myös ilman todettua sairautta. 

Sairaanhoito toteutetaan kuntoutuksen aikana perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on kuntoutujan pääsy palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai siirtyminen yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi.

Sisältö

Palvelun aikana kuntoutujaa tuetaan urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa sekä varmistetaan valitun ammattialan/työn soveltuvuus. 

Kaikki palvelulinjat sisältävät kuntoutuksen suunnittelua, taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitusta, työn etsintää, työssä tukemista ja seurantaa kuntoutuksen päätyttyä työhönvalmentajan tuella. Kuntoutus voi sisältää myös ohjattua ryhmämuotoista työllistymiseen ja työnhakuun liittyvää toimintaa.

Rakenne

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus muodostuu kolmesta palvelulinjasta

 1. työkokeilu
 2. työhönvalmennus
 3. työkokeilu ja työhönvalmennus

Palvelulinjoista valitaan toteutettavaksi kuntoutujan tilanteeseen, kuntoutustarpeeseen ja tavoitteisiin parhaiten soveltuva linja. Sopivimman linjan valitsemiseksi kuntoutuja saa tukea Kelasta ja/tai kuntoutukseen ohjaavalta taholta.

Työkokeilu

 • kesto enintään 60 päivää
 • kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea soveltuvan ammattialan, työtehtävän tai opiskelualan valitsemiseksi
 • työskennellään työkokeilijana ulkopuolisessa työpaikassa

Työhönvalmennus

 • kesto enintään 180 päivää
 • kuntoutujille, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa valitsemassaan työpaikassa, mutta jotka tarvitsevat tukea ulkopuoliseen työpaikkaan työllistymisessä ja palkkatyösuhteen muodostumisessa
 • työskennellään ulkopuolisessa työpaikassa työharjoittelijana tai palkka- tai ansiotyösuhteessa

Työkokeilu ja työhönvalmennus

 • kesto enintään 240 päivää
 • kuntoutujille, jotka tarvitsevat runsaasti tukea uratavoitteiden, työkyvylle soveltuvien ammattialojen, työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen siirtymistään ulkopuoliseen työpaikkaan
 • alussa työskennellään työkokeilijana ulkopuolisessa työpaikassa, joka jatkuu työharjoitteluna tai palkka- tai ansiotyösuhteena

Toteuttamispaikkakunnat

 • HYKS-alue: Helsinki, Vantaa
 • TAYS-alue: Hämeenlinna, Janakkala, Tampere

Kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta.

Hakeminen

Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen hakeudutaan Kelan Ammatillisen kuntoutuksen hakulomakkeella KU 101. Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärin B-lausunto terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Kuntoutuksen ajalta voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta.

HUOM.
Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16-29 -vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt.