Työnohjaus on työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkiyttämistä ja vahvistaa yhteistä käsitystä työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työnohjauksella voidaan parantaa yrityksen johdon, henkilöstön ja koko työyhteisön valmiuksia vastata työelämän haasteisiin ja varautua muutoksiin.

Johtoryhmille sekä yksittäisille johtajille tarkoitettu työnohjaus tarjoaa eri johtamisen haasteisiin keskittyvää pohdintaa ja sparrausta. Kohteena on erityisesti kunkin osallistujan oman johtamistyön ja esimiesroolin tarkastelu.

Ryhmissä ja yhteisöohjauksessa keskitytään mm. yhteisten näkemysten etsimiseen tavoitteista ja toimintatavoista sekä keskinäiseen oppimiseen ja tukeen.

Yksilötyönohjauksessa tarkastelun kohteena ovat ohjattavan oma toiminta suhteessa itseen, omaan työrooliin, vuorovaikutukseen muiden kanssa ja tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Kiipulan tarjoama työnohjaus pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Työnohjaajamme ovat pitkän työnohjaajakoulutuksen käyneitä ja kokeneita työnohjaajia.