Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on vahvistaa työpaikkaohjaajan osaamista opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajana. Koulutus antaa valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen sekä perehdyttää oppimisen ja osaamisen arviointiin. Tavoitteena on myös kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja vahvistaa oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Työpaikkaohjaajakoulutus (3 ov) koostuu kolmesta osasta:

  1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
  2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi 
  3. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi