Kiipulan ammattiopistossa työpaikkaohjaajien kouluttajat valmentavat tai täydennyskouluttavat työpaikkaohjaajia heidän työpaikoillaan. Koulutukset toteutetaan pääasiassa opiskelijoiden työssäoppimisen ja työelämään valmentautumisen yhteydessä. Tavoitteena on vahvistaa työpaikkaohjaajan osaamista, kun hän toimii opiskelijan ohjaajana työpaikalla.

Koulutus järjestetään työpaikkaohjaajan ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen joustavilla toteutustavoilla, joita ovat muun muassa työpaikalle jalkautettu malli esimerkiksi opiskelijan työssäoppimisen yhteydessä tai ryhmämuotoinen koulutus. Koulutus pohjautuu Opetushallituksen kolmen opintoviikon laajuisen työpaikkaohjaajien koulutuksen sisältösuositukseen

Työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajien koulutus muodostuu kolmesta osasta:

  1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu (1 ov)
  2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi (1 ov)
  3. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi (1 ov)

Koulutuksen voi suorittaa myös osio kerrallaan. Tutustu koulutuksen sisältöihin yllä olevista linkeistä. 

Työturvallisuus

Mitä työpaikkaohjaajan tulee tietää työturvallisuuteen liittyvistä asioista opiskelijaa ohjatessaan: tutustu työturvallisuusasioihin.