Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998 ja 1.1.2018 alkaen L 531/2017) ja voimassa olevissa työturvallisuussäädöksissä on säädetty, työturvallisuusasioissa noudatetaan seuraavaa:

  • Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liityvät vastuut ja vakuutukset.
  • Ennen työn aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen.

Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden käyttämistä vaarallisten töiden tekemiseen rajoitetaan valtioneuvoston asetuksella. (ks. myös Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta) Vaaralliset työtehtävät ovat kokonaan kiellettyjä tai niiden teettämisestä ja valvomisesta tulee olla sovittu työssäoppimissopimuksessa koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä.