TYÖURALLE –hanke (ESR) toteutetaan 1.2.2018-30.7.2020 Kanta-Hämeen alueella. Päätoteuttajana hankkeessa on Kiipulasäätiö, osatoteuttajina Forssan ammatti-instituutti FAI, Hyria Koulutus, Ammattiopisto Tavastia ja uraohjauksen asiantuntijaroolissa HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen päätavoite on osallistuvien oppilaitosten opiskelijoiden työllistymisen varmistaminen ja nopeuttaminen. Toisena päätavoitteena on ohjauksen laadun parantaminen.

Alatavoitteita on kolme:
• Kehitetään oppilaitosten uraohjausjärjestelmiä. Tähän sisältyy sekä opiskelijan omien että oppilaitosten henkilökuntien uraohjaustaitojen kehittämistä, ja tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen reitittämistä palkkatyöpaikoiksi.
• Kehitetään opiskelijoiden työllistymisen tukipalveluja yhteistyössä työhallinnon ja maakuntiin rakentuvan palvelujärjestelmän kanssa.
• Parannetaan yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Luodaan järjestelmä, jonka avulla henkilöstöpalveluyritysten sekä muiden työnantajien on entistä helpompi kohdata opiskelija, josta voisi tulla tämän työntekijä. 

Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy tehokkaasti oppilaitosten sisällä ja yhteistyöverkostoissa toimiva uraohjausjärjestelmä, joka edesauttaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Lisäksi Kiipulassa luodaan monikäyttöinen uraohjauksen opas.

Yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Kati Jokio, kati.jokio@kiipula.fi, 040 9051 291.

Löydät hankkeen myös Facebookista.