Työyhteisövalmennusta tarvitaan erityisesti silloin, kun työyhteisön toimintaa halutaan nostaa uudelle tasolle, toimintaan kohdistuu jokin erityinen haaste tai työyhteisö ei työskentelyssään syystä tai toisesta yllä toivotulle tasolle. Valmennuksen tavoitteena voi olla myös puhtaasti yhdessä onnistumisen kokemus ja sen aikaansaaminen.

Valmennuksessa edetään tavoitteiden ja menestymisen suuntaan tunnistamalla ja tiedostamalla yhteistyötä haittaavat ja onnistumista mahdollistavat tekijät. Valmennus voi kohdistua mm. muutostilanteiden läpikäyntiin, yhdessä oppimiseen, yhteisön tai tiimin jäsenten vastuun ottamisen, roolituksiin, työnjakoon ja vastuun kantamisen. Valmennuksesta laaditaan yhteistyösopimus, työskentelyn tavoitteet ja aikataulut.

Valmennuksen lähtökohtana voi olla mm.:

  • muutostilanteet ja muutosmahdollisuudet
  • rakenneuudistukset ja/tai kehittämishaasteet ja -mahdollisuudet
  • yhdessä onnistumisen haasteet
  • vuorovaikutus - ja ristiriitatilanteet
  • vastuun ottamisen ja työnjaon haasteet
  • asiakkaiden mukanaan tuomat haasteet