Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Perustehtävämme on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen.
Kiipula tunnetaan ja tunnustetaan aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa.

Tavoite/unelma:
Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä ovat mahdollisuutena kaikille.

Arvot:
Kiipula toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä seuraavien arvojen ohjaamana:

  • aikaansaavuus – olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista
  • ihmisyys – arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina
  • kumppanuus – asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme

Kiipula ei pelkää haasteiden edessä vaan on luova ja idearikas mielenkiintoisessa ja yhteiskuntaa palvelevassa tehtäväkentässään. Toimintaympäristön muuttuessa Kiipula on valmis muokkaamaan strategisia päämääriä ja tavoitteita muutoksen vaatimassa suunnassa.

Palaa strategiaan