Kehitysjohtajamme Petteri Ora kirjoitti blogissaan (13.12.2018) uuden amiksen uusista kuvioista ja siitä, mihin ammatillisen koulutuksen muutoksilla varsinaisesti pyritään. Oppilaitoksen ja yrityksen kombinaatio voi tuottaa paljon hyvää, kuten esimerkiksi työpaikan valmistuvalle opiskelijalle.
Ja meillä on nyt tuore esimerkki elävästä elämästä: yhteistyö tamperelaisen Tilitoimisto Homeroksen kanssa poiki työpaikan merkonomiopiskelijallemme.

Tähän myönteiseen lopputulemaan vaikutti suuresti yrityksen rohkea ja positiivinen asenne, kuin myös opiskelijan ahkera työskentely.  Ilosanoma kuuluu seuraavasti:

Tamperelaisella tilitoimisto Homeroksella oli positiivisia kokemuksia työharjoittelupaikkojen tarjoamisesta nuorille. Heillä oli ollut harjoittelijoita lähes koko yrityksen toiminta-ajan. Myönteiset kokemukset rohkaisivat antamaan mahdollisuuden myös erityistä tukea tarvitsevalle Marikalle*, jolla on ongelmia kommunikoinnissa.
Marika on selektiivinen mutisti, eli hän ei puhu.

Marikan työelämässä oppiminen alkoi pari vuotta sitten, kun eräs Homeroksen yhteistyökumppani soitti yrittäjä Sanna Lehtiselle ja kertoi, että heillä olisi todella tehokas työharjoittelija. Harjoittelija oli tehnyt parissa päivässä ne työt, joita työnantaja oli suunnitellut useaksi viikoksi. Lehtinen tuumasi, että heillähän ei hommat kesken lopu, ja niin Marika siirtyi heille. Asiat sovittiin Marikan opettajan ja työhönvalmentajan kanssa.

Pian Homeroksessa havaittiin, että harjoittelija hallitsee hyvin numerot ja on säntillisen tarkka. Kuukausikirjanpito, aineistoselvitykset, ohjelmistopäivitykset, asiakaslistaukset, varmuuskopioinnit ja monisivuiset excel-taulukot tulivat osaksi Marikan työnkuvaa. Työpaikalla työn tekemistä ohjasi työpaikkaohjaajaksi kouluttautunut KLT-kirjanpitäjä Tiina Laukka, mutta nyttemmin Marika hoitaa osan töistään aivan itsenäisesti. Tiinalla ja Marikalla on tietyt asiakkaat, joita he hoitavat yhdessä, mutta Marikalla on myös omia asiakkaita.

Lehtinen ja Laukka ihailevat Marikan keskittymiskykyä ja tunnollisuutta. Yhdessä iloitaan myös uusien asioiden oppimisesta, kuten esimerkiksi verotuksen vuosittaisten kiemuroiden omaksumista. Merkonomin tutkintoon liittyvä suurin haaste eli asiakaspalvelu myös selätettiin  – tutussa ympäristössä Marikan puhuminen ja kommunikointi lisääntyi ja asiakasneuvonnassa voi käyttää myös sähköpostia tai skypeä.
”Työelämässä oppiminen on juuri se jakso, jolloin kukin voi harjoitella tulevaa ammattiaan. Kaikkea ei vielä silloin tarvitse osata täydellisesti, mutta osaamista vahvistetaan ja täydennetään opiskelijan tarvitsemalla tavalla”, kommentoi Marikan opettaja Jouni Orkoneva.

Homeroksen Tampereen toimistolla on 13 henkilöä töissä ja kaikki he ovat suhtautuneet hiljaisempaan työkaveriinsa joustavasti. Kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, että yksi heistä voi olla enemmän omissa oloissaan eikä sitä koeta loukkaavaksi kumpaankaan suuntaan. Homeroksessa on aiemminkin ollut erityisopiskelijoita työpaikalla oppimassa, koska siellä halutaan tarjota kaikille mahdollisuus omien taitojen ja kykyjen näyttöön.

Lehtinen toteaa, että heidän yrityksensä ei koe opiskelijoita rasitteena, vaan he haluavat antaa omaa työaikaansa ja panostaa opiskelijan ohjaamiseen. ”Se on paras tapa kouluttaa nuoria juuri meidän yrityksemme työtarpeisiin”, sanoo Lehtinen. ”Räätälöimällä oikeat työtehtävät saamme osaavaa työvoimaa, jota ei välttämättä löydy avoimilta työmarkkinoilta”, hän jatkaa.  Myöskään kommentteja työharjoittelijoiden riistämisestä Lehtinen ei ymmärrä: ”Meillä ei ole tarkoitus käyttää opiskelijoita ”liukuhihnatyöläisinä”, että ottaisimme heitä vain ruuhkahuippuihin ja vaihtaisimme aina lennosta uuteen. Mielestämme molemmat osapuolet hyötyvät siitä, että keskitytään pidempiaikaiseen ja kokonaisvaltaisempaan työskentelyyn.”

Marikan työpaikalla opiskelu johtikin juuri siihen lopputulokseen, johon ammatillisessa koulutuksessa pyritään: valmistumisen jälkeen hänellä on työpaikka! 
Marikan valmistumista juhlitaan joulukuussa ja tammikuun alussa hän aloittaa työt. Lehtinen kertoo, että työllistämisen kynnystä madaltaa palkkatuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. ”Palkkatuen hakeminen ja byrokratian rattaat eivät ole niin pahat kuin voi aluksi kuulostaa”, Lehtinen kertoo. Työllistämisen koukeroissa on apuna ollut myös Kiipulan työhönvalmentaja, joka on järjestellyt asioita niin opiskelijan, TE-palveluiden ja yrityksen välillä. Lehtinen kannustaakin muita yrittäjiä tutustumaan palkkatuen suomiin mahdollisuuksiin ja sitä kautta avaamaan työllistymisen mahdollisuuksia nuorille. 

Onnistumisen kuin myös joulun iloa jakaen,  
Piia Kokko
markkinointi- ja viestintäpäällikkö

ps. tutustu Tilitoimisto Homerokseen


 *opiskelijan nimi muutettu hänen omasta pyynnöstään