Vertaissovittelukoulutus opiskelijoille sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle.
Janakkalan toimipaikka.