Vertaisarvioinnilla tulosta 2 –hanke on Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (Valkeakosken ammattiopisto) koordinoima laatuhanke, jossa on mukana kahdeksan 
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla toimivaa koulutuksen järjestäjää. Mukana ovat

  • Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
  • Hevosopisto
  • Hämeen ammatti-instituutti
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Ammattiopisto Tavastia
  • Forssan ammatti-instituutti
  • SASKY koulutuskuntayhtymä


Hankkeen keskeisenä teemana on aiemmassa Vertaisarvioinnilla tulosta –hankkeessa käynnistetyn vertaisarviointimallin edelleen kehittäminen ja vertaisarviointien vakiinnuttaminen jatkuvaksi toiminnaksi.

Muina teemoina ovat laadunhallintajärjestelmien edelleen kehittäminen, työpaikalla järjestettävän laadun ja laadunhallinnan kehittäminen sekä palautejärjestelmien syvempi integrointi osaksi parantamisen käytänteitä. Näitä teemoja hankekumppanit toteuttavat omista lähtökohdistaan verkostoyhteistyötä hyödyntäen.

Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulassa on laatupäällikkö Rauno Konttila, rauno.konttila(at)kiipula.fi.