Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen arvostusta on tarpeen lisätä. Hankkeen toiminnan kautta jaetaan tietoa ja hälvennetään ennakkoluuloja: vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus tuottaa osaltaan osaavaa työvoimaa ja räätälöityjä ratkaisuja työpaikkojen työvoimapulaan. Samalla tuodaan esille ammatillisten erityisoppilaitosten vaikuttava ja tuloksellinen työ syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hankkeessa tuotetaan videomateriaalia: aitoja opiskelijatarinoita, jotka kuvaavat monenlaisia väyliä työelämään. Vaikuttavuusviestinnän tueksi tuotetaan faktapohjaista esitysmateriaalia. Lisäksi vaikuttamisviestinnän osaamisen kehittämisellä luodaan pitkäaikaisia vaikutuksia alan näkyvyyteen.

Hanke toteutetaan 27.11.2019-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Luovi kumppaneinaan Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus ja Optima.

Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulassa on markkinointi- ja viestintäpäällikkö Ulla Harju, puh. 040 9013 061 tai ulla.harju(at)kiipula.fi.