Tule-vaivat aiheuttavat eniten poissaoloja työstä ja ovat mielenterveyssairauksien ohella suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Pelkästään tuki- ja liikuntaelinongelmien sairauspäivärahojen kustannukset olivat vuonna 2017 noin 245 miljoonaa euroa.

Työnantajalle merkittävimmät kustannukset aiheutuvat resurssivajeesta, töiden järjestelystä, mahdollisten ylitöiden teettämisestä, uuden työntekijän rekrytoinnista ja perehdytyksestä ja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Mitkä tekijät altistavat tule-vaivoille ja mitä voimme tehdä? Lue siitä uutiskirjeestämme!