1.2.2018 – 31.5.2019  OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Tredu, osatoteuttajia ovat Kiipula ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Mukana hanketoiminnassa ovat myös PAEK (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus), Tredun työelämäpedagogiikka-mentorit, Tredun yrityskoordinaattorit ja Parasta palvelua –hanke.
Kiipulassa hankkeen vastuuhenkilöt ovat Saija Lamminpää, puh 040 4563 048, saija.lamminpaa(at)kiipula.fi  ja Heli Sillman, puh.  040 4571 698, heli.sillman(at)kiipula.fi.


Hankkeen kohderyhmä on erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret, joiden on vaikea siirtyä työpaikoille oppimaan. Huomio on myös opetus- ja ohjaushenkilöstössä sekä työnantajissa (työyhteisön jäsenet ja työpaikkaohjaajat), joilla saattaa olla hankaluuksia kohdata ja ohjata eritystä tukea tarvitsevia opiskelijoita.
Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikka-agenttimalli, jossa työpaikka-agentit tuntevat alueen työelämän ja opiskelijoiden tuen tarpeet. Työpaikka-agentit etsivät aktiivisesti uusia työpaikkoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, tekevät työpaikkayhteistyötä ja kehittävät työpaikoilla tarvittavaa erityisen tuen toimintamallia. Työpaikkoja pyritään löytämään työpaikka-agenttilinjan kautta ja ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin. Lisäksi PAEK:in internet-sivuilta löytyy ammattiin.fi –sivusto, jonka kautta voi löytää työpaikkoja.

Yhdessä -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen koulutuksen, työelämän ja kolmannen sektorin yhteinen toimintamalli. Yhteistyötä opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työnantajien välillä tiivistetään. Lisäksi työpaikoille välitetään tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, reformista.  Hankkeessa keskitytään myös oppilaitosten ja muiden hanketoimijoiden vertaisoppimisen kehittämiseen ja erityisen tuen toteuttamiseen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
Lopulliset tulokset ja kokemukset toimintamallista sekä toimintaohjeet saadaan hankkeen päättyessä toukokuussa 2019.

Hankkeen aikana PAEK koordinoi opiskelijoiden, työnantajien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaiskehittämisen foorumit. Foorumien kautta levitetään parhaita käytäntöjä. Lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi laaditaan konkreettiset viestintämateriaalit. Kaikkiaan hankkeeseen on valittu neljä koulutusalaa: ravintola- ja catering, rakennus-, liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala. Kiipulasta mukana on sosiaali- ja terveysala. Tavoitteena on koota edellä mainituilta pilottialoilta rekisteri niistä työnantajista, jotka tarjoavat erityistä tukea työpaikalla tapahtuvan oppimiseen.
Oppilaitosten ja työnantajien välinen yhteistyö on ollut varsin vähäistä ja tähän epäkohtaan Yhdessä –hanke pyrkii osaltaan vastaamaan. Hankkeen myötä työnantaja saa konkreettista tietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi, jolloin osaaminen lisääntyy erityistä tukea tarvitsevan työssäoppimisen ohjauksessa.