Ratkaisu työkykyongelmaan

Yksilömuotoinen työkykyvalmennus on ajankohtaista, kun henkilöllä on toistuvia tai pitkittyviä sairauslomia tai työkyvyttömyyden uhka. Tilanne vaatii nopeaa reagointia ja räätälöityä valmennuskokonaisuutta yhteistyössä organisaation ja työterveyshuollon kanssa. Usein tarvitaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyötä.

Kenelle

Työntekijälle, jolla on toistuvia tai pitkittyviä sairauslomia tai muuten työkyvyttömyyden uhka.

Tavoitteet

Yksilöllisen työkykyvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja palauttaa asiakkaan työkykyä siten, että hän pystyy jatkamaan työssä tai tilanteen ratkaiseminen muulla tavalla. 

Sisältö ja rakenne

Valmennusprosessi suunnitellaan yksilöllisesti. Usein tarvitaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyötä. prosessi toteutetaan yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa.

Toteutuspaikkakunnat

Toteutamme voimavaravalmennusta valtakunnallisesti.

Esimerkki valmennusprosessista

Yksilöllinen työkykyvalmennus

Case-esimerkki

Lähtötilanne
Jakeluauton kuljettajajana toimiva 57-vuotias Veijo (nimi muutettu) työskentelee alle 1000 työntekijän yrityksessä. Hänen fyysinen kuntonsa on heikko, lisäksi on niskaoireita ja motivaatio-ongelmia sekä runsaasti lyhyitä poissaoloja työstä. Esimies-alaissuhteessakin on ongelmia. Työterveyslääkäri on todennut selvän työkyvyttömyysriskin. Työpaikalla on pidetty kaksi työkykyneuvottelua.  Työterveyslääkäri ehdotti Veijolle yksilöllistä työkykyvalmennusta Aviressa ja Aviren edustaja neuvotteli yrityksen toimitusjohtajan kanssa valmennuksen tavoitteista ja sopi valmennuksen aloittamisesta. 

Valmennus
Aviren vastuuvalmentaja aloittaa valmennuksen keskustelemalla Veijon, työterveyslääkärin ja toimitusjohtajan kanssa. Veijo on sairauslomalla. Hän täyttää kyselylomakkeet, joilla seurataan prosessin aikana tapahtuvia muutoksia ja valmennuksen vaikuttavuutta.Valmennussessioita on 4 kuukauden aikana yhteensä 16 tuntia, osa kasvokkain ja osa puhelimitse. Samaan aikaan Veijo osallistuu Kelan niskakurssille. 

Veijo palaa työhön. Työpaikalla pidetään yhteistyöneuvottelu 4 kuukauden kuluttua valmennuksen aloittamisesta. Siinä sovitaan työjärjestelyistä, joihin sekä Veijo että hänen esimiehensä sitoutuvat. 

Tulokset
Veijo ja esimiehet kokevat tilanteen nyt hyvänä. Veijo on lähes aiempaa vastaavissa työtehtävissä. Valmenns jatkuu puhelinkeskusteluilla ja seurantakyselyillä.