Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Yksilöllisissä ammatillisen kuntoutuksen palveluissa tarjotaan asiantuntemusta, tukea ja ohjausta tilanteissa, joissa työelämään pääsy, työhön paluu tai työssä jatkaminen on vaikeutunut tai uhattuna terveydentilan heikentymisen takia. Palvelujen tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään tilanteeseen soveltuva ammatillinen ratkaisu ja tukea sen toteutuksessa. Palvelujen sisältö ja toteutus tarkentuvat asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Yksilöllisiä ammatillisen kuntoutuksen palveluja ovat

Ammatillinen kuntoutusselvitys Työkyvyn tutkimus
ja arviointi
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus